Dette er 5029

På Klinikk5029 ønsker vi å unngå at våre kunder kommer igjen og igjen med det samme, eller ny variant av det samme helseproblemet. Vi vil gå dypere til verks, og jobbe med å endre de underliggende faktorene som skaper helseproblemet. Sånn at våre kunder ikke trenger å komme tilbake.

Med et bredt tverrfaglig tilbud og fokus på helhetlig helse, sikter vi mot å skape langvarige resultater for deg.

I vår ungdom drev vi klinikkvirksomhet som de fleste andre, ved å løse folks enkeltproblemer. Kunder kom med vond rygg, fikk behandling over noen uker, og etterpå fortsatte de akkurat som før. Sjansen var stor for at de kom tilbake med de samme plagene senere. Dette var bra butikk, men det skurra. Vi ville ikke at folk skulle bli avhengige av å komme til oss for å holde seg selv i gang. Nå jobber vi helt annerledes, og det gir mening!

Hjerte for tverrfaglighet

Vi på 5029 vet at alle mennesker er unike og sliter med forskjellige ting. To kunder kan oppleve veldig like symptomer, og likevel ha helt ulike bakenforliggende årsaksfaktorer. Motsatt er det heller ikke uvanlig med relativt like bakenforliggende problemer, og helt ulike symptomer.

På vår klinikk baserer vi oss på systemisk forståelse av helse og mennesket. Vi vurderer hvert enkelt tilfelle individuelt, slik at vi kan tilby best mulig tverrfaglig behandling.

Når du kommer til oss, avdekker vi de bakenforliggende faktorene til dine problemer. Deretter setter vi sammen et program for akkurat deg, sammensatt av ulike behandlingsformer – både for fysiske og psykiske plager. Som team jobber vi for å hjelpe deg med dine utfordringer.

Det hele startet på Kolahalvøya

Historien bak 5029 begynte i 2005, på en fisketur på Kolahalvøya. Tilfeldighetene skulle ha det til at Steinar Kroksæter og Morten Aanerud begge befant seg her. Steinar og Morten ble raskt gode venner, og begynte allerede da å snakke om å drive noe sammen – hvilket senere skulle bli en realitet.

Etter flere år i Forsvaret, hadde Steinar en trang til å skifte beite. En rekke alternativer var oppe til vurdering, og usikkerhet gjorde at han spurte Morten om råd. På denne tiden studerte Morten kommunikologi ved siden av jobben sin som naprapat. Han kunne derfor forklare Steinars dilemma fra et faglig perspektiv. Det ble da enklere for Steinar å forstå hva han egentlig hadde lyst til å gjøre – og denne samtalen vekket noe i ham. Han kunne ikke leve med at Morten satt på slik kunnskap om menneskers atferd, når han selv ikke gjorde det. Dermed endte også Steinar opp med å utdanne seg innen kommunikologi.

Et slikt felles faglig grunnlag ble viktig da Steinar og Morten i 2016 startet opp 5029. Kommunikologi utgjør i dag fundamentet for en stor del av virksomheten.

Hva betyr «5029»?

Navnet 5029 oppsto faktisk i en drøm, og det finnes neppe noe som passer bedre. Du kan tenke på 5029 som en kode for hvordan vi jobber på klinikken. Tallene symboliserer de ulike stegene i prosessen vi går gjennom. Dette gjelder uansett om vi jobber med å løse et helserelatert problem, med utdanningen vår i kommunikologi eller noe annet – vi går løs på alle situasjoner på samme måte.

5: Tillit

Det hele starter med gjensidig tillit, representert av tallet 5. Tallet 5 befinner seg midt i tallrekka, og kan sies å symbolisere et slags møtepunkt. Våre behandlere og du som kunde må møtes på midten. Med gjensidig respekt må vi forsøke å forstå hverandre så godt som mulig. Det handler om åpen kommunikasjon om dagens situasjon og hva vi skal gjøre fremover. Dette er avgjørende for suksess; først når begge er trygge på hverandre, kan vi sammen jobbe for å komme i mål.

0: Klarhet

I alle tilfeller vi står overfor, trenger vi å ha et klart overblikk over situasjonen. Tallet 0 befinner seg på sett og vis utenfor tallrekken, og vi bruker derfor dette som symbol på problemets rot. Her spør vi om hva det hele egentlig handler om. Hva det er som forårsaker problemene dine. Det er nemlig slik at dette som regel henger sammen med andre faktorer. Derfor må vi ha klarhet i dette tidlig i prosessen. Med åpen kommunikasjon oss imellom skal vi komme til bunns i dette. Da kan vi gi deg de tjenestene du trenger videre i prosessen.

2: Jobben

Frem til nå har vi gjort viktige forberedelser. Tallet 2 handler om det neste steget. Nå starter selve arbeidet mot å forbedre din situasjon. Vi utnytter vår tverrfaglighet og tilbyr de riktige tjenestene for dine omstendigheter. Videre er 2 et symbol på likevekt – sammen gjør vi det som trengs for å skape balanse. Vi vet at mange opplever en indre konflikt mellom logikk og følelser. Kanskje føler man at man må gi etter for presset fra omgivelsene. Vår erfaring er at vi kan jobbe for å eliminere denne friksjonen. Da kan du oppnå det ultimate: frihet. Og her kommer det siste tallet på banen.

9: Målet

Tallet 9 er selve endestasjonen. Alle de foregående stegene leder hit. Som det siste tallet i rekken, er 9 et godt symbol på en ferdigsluttet prosess. Vårt ønske er at din behandling skal ha en slutt. Etter å ha gått gjennom de ovennevnte stegene, skal vi ha klart å oppnå konkrete resultater. Du skal sitte igjen med friheten du fortjener, og slippe å komme tilbake til oss med de samme problemene senere. Nå kan du leve livet slik du selv ønsker. Ta dine egne valg og utnytte ditt fulle potensial, uten å hindres av ubalanser. Dette er selve ideen bak 5029.

Våre artikler

Fordøyelsesproblemer og stress

Traumer, uavklarte livskriser eller slitsomme faser i livet kan påvirke fordøyelsen vår negativt. Dette er en artikkel om hvordan stress påvirker tarmen og magen vår, og hvordan vi jobber med å løse opp i stress FØR vi begynner med andre medisinske eller naturmedisinske tiltak.

Det holder det sa Gundersen, det klarer seg med det

Det holder det, sa Gundersen, det klarer seg med det.
No'n overfall om natta må'n alltid regne med.
Vi peller opp en to tre lik hver mårra, det er alt,
det pleier vi å regne som normalt.

Sansenes magi

«Outside stuff pierce through to you and decides you. And though you are you no matter what someone says what is false or true. Regardless of how soft or hard they say the true you looks like, hears like, feels like, tastes like or smells like, you are you.» - PIERCED fra albumet Steingrunn av OIX.

FOMO - Fear of missing out!

For noen år tilbake hadde jeg en sorteringstime med en ung kvinne som ulykksalig meddelte at hun hadde veldig sterk FOMO. Jeg hadde aldri hørt uttrykket før, og den unge kvinnen lærte villig vekk hva FOMO var for noe

Hva er sorteringsarbeid på Klinikk5029?

Sorteringstime kaller vi timer der vi hovedsakelig snakker sammen. Noen bruker ordet samtaleterapi. Det foregår imidlertid mye mer enn samtale i disse timene.

Parterapi og sexologi med Sunna

På Klinikk5029 ønsker vi å unngå at våre kunder kommer igjen og igjen med det samme, eller ny variant av det samme helseproblemet.

Dette er 5029

På Klinikk5029 ønsker vi å unngå at våre kunder kommer igjen og igjen med det samme, eller ny variant av det samme helseproblemet.

Vekk fra deg og inn til meg

En røff guide for bedre selvkontakt
Ordet «selvkontakt» hos 5029 innebærer økt tilknytning og klarhet til egen indre opplevelse...

Christinas Fastfood presenterer: 5029Knekkebrødet

Velkommen til Christinas Fastfood

En røff guide for trygg og effektiv uttøying av muskler

Det finnes mengder av metoder og teknikker for uttøying. En av disse er PNF. Det står for proprioseptiv nevromuskulær fasilitering. Denne teknikken benytter seg av en nevrologisk refleks...