Læringsutvikling hos Klinikk 5029

Klinikk 5029 på Jessheim tilbyr hjelp innen lese, regne og konsentrasjonsvansker. Jeg som jobber med dette har utgangspunkt i min utdanning som kommunikolog. Jeg bryr meg lite om diagnoser. Fokuset er å skape utvikling i de systemene som utgjør selve forutsetningene for læring. De viktigste for oss er det nevromotoriske underlaget, endring av indre tanke og lærestrategier, og av og til ernæring. Her er en kort oversikt.

Nevromotorikk

Nevromotorikk er et samlebegrep for øvelser for trening av nervesystemet. Det er her læring og tenking foregår, og det er trenbart. Dessverre er det er ikke gitt at et nervesystem er godt ”tilrettelagt” eller modent for læring. Nevromotoriske øvelser vil også for de fleste bidra til avspenning, og økt konsentrasjon og fokus. Øvelsene gjøres både på klinikken og hjemme, og er i vår erfaringsverden helt avgjørende for å få resultater.

Endring av indre lærestrategier

Vi har egentlig 3 grunnmåter å tenke, huske og lære på: Se, høre og føle. Alle disse tre bør anvendes og samarbeide naturlig i tankeverden vår, for at god læring skal foregå. Dette er nesten alltid et hovedproblem for en med lærevansker, og det er helt endringsbart.

Det å ikke raskt kjenne igjen ordbilder for eksempel, handler oftest om at den indre visuelle sansen ikke brukes (på en nyttig måte) til akkurat dette. Hvert ord blir da ”nytt” hver gang det leses. Likevel går det helt fint an å lære seg å bruke den indre visuelle sansen til dette, og ordbildegjenkjenning kan bli så enkelt som det skal.

Endring av indre lærestrategier handler om å faktisk endre hvordan ord og tall (og alt annet) bearbeides, prosesseres og lagres. De fleste har liten relasjon til hvordan de selv egentlig tenker eller husker i praksis. Vi kartlegger dette, og hjelper til med å etablere nye nyttige kognitive mønstre. Nyttige for læring, forståelse og hukommelse.

Evne til å forstå kompleksitet (som for eksempel begreper)

5029 samarbeider med spesialpedagoger i privat praksis for å få gjort denne viktige jobben. Det skjer etter at arbeidet med nevromotorikk og lære og lesestrategier er ferdig.

Ernæring

Det er mange studier som viser hvordan god ernæring påvirker læringsevne positivt. Det er veldig varierende hvor viktig dette er for den enkelte, og det må alltid vurderes individuelt.

Alt det andre

Med lærevansker følger det ofte med andre ting. Som sykdommer, muskel eller skjelettproblematikk, forhold i hjemmet, synsforstyrrelser, medfødte skader, sosiale aspekter osv. Noen ganger må dette og annet adresseres, før det er noen vits i å fokusere på selve læringen. Klinikk 5029 er en tverrfaglig klinikk som jobber med mye av dette, og ikke alt.

Uansett utgangspunkt er det vår klare erfaring at det er nyttig med et best mulig utviklet nervesystem, nyttige indre sansestrategier, og forståelsesevne av begreper og verden rundt seg. Læring og livet ellers virker å bli enklere for de fleste da.

Et samarbeid med oss består av møter over tid på klinikk 5029 der vi har hovedansvar for aktivitetene, og enkle klare øvelser for daglig hjemmetrening av ulik art.

Våre artikler

Fordøyelsesproblemer og stress

Traumer, uavklarte livskriser eller slitsomme faser i livet kan påvirke fordøyelsen vår negativt. Dette er en artikkel om hvordan stress påvirker tarmen og magen vår, og hvordan vi jobber med å løse opp i stress FØR vi begynner med andre medisinske eller naturmedisinske tiltak.

Behandling av lavt stoffskifte

På Klinikk5029 har vi spesialisert oss på lavt stoffskifte. Denne teksten skal si noe om hvordan dr. Thomas Alexander Skog og kommunikolog Steinar Kroksæter Nordbø sammen tenker og jobber med dette.

Det holder det sa Gundersen, det klarer seg med det

Det holder det, sa Gundersen, det klarer seg med det.
No'n overfall om natta må'n alltid regne med.
Vi peller opp en to tre lik hver mårra, det er alt,
det pleier vi å regne som normalt.

Sansenes magi

«Outside stuff pierce through to you and decides you. And though you are you no matter what someone says what is false or true. Regardless of how soft or hard they say the true you looks like, hears like, feels like, tastes like or smells like, you are you.» - PIERCED fra albumet Steingrunn av OIX.

FOMO - Fear of missing out!

For noen år tilbake hadde jeg en sorteringstime med en ung kvinne som ulykksalig meddelte at hun hadde veldig sterk FOMO. Jeg hadde aldri hørt uttrykket før, og den unge kvinnen lærte villig vekk hva FOMO var for noe

Hva er sorteringsarbeid på Klinikk5029?

Sorteringstime kaller vi timer der vi hovedsakelig snakker sammen. Noen bruker ordet samtaleterapi. Det foregår imidlertid mye mer enn samtale i disse timene.

Ny tjeneste på 5029

Vi på 5029 er stolte av å presentere vårt unike tilbud: radiologisk utredning med for eksempel MR-diagnostikk kombinert med naprapatbehandling!

Parterapi og sexologi med Sunna

På Klinikk5029 ønsker vi å unngå at våre kunder kommer igjen og igjen med det samme, eller ny variant av det samme helseproblemet.

Dette er 5029

På Klinikk5029 ønsker vi å unngå at våre kunder kommer igjen og igjen med det samme, eller ny variant av det samme helseproblemet.

Vekk fra deg og inn til meg

En røff guide for bedre selvkontakt
Ordet «selvkontakt» hos 5029 innebærer økt tilknytning og klarhet til egen indre opplevelse...

Læringsutvikling hos Klinikk 5029

Klinikk 5029 på Jessheim tilbyr hjelp innen lese, regne og konsentrasjonsvansker. Jeg som jobber med dette har utgangspunkt i min utdanning som kommunikolog. Jeg bryr meg lite om diagnoser...

Christinas Fastfood presenterer: 5029Knekkebrødet

Velkommen til Christinas Fastfood

En røff guide for trygg og effektiv uttøying av muskler

Det finnes mengder av metoder og teknikker for uttøying. En av disse er PNF. Det står for proprioseptiv nevromuskulær fasilitering. Denne teknikken benytter seg av en nevrologisk refleks...